DoctorRx

نورولپتیک در برابر آتیپیک؛ علایم شناختی

شنبه 23 بهمن 1395 12:16 ب.ظ

نویسنده : جهانشا مهدوی پور
Neuroleptic vs. Atypical; Cognitive Symptoms

آیا نسل دوم داروهای آنتی سایکوز برای درمان نارسایی های شناختی موثرتر از داروهای نسل اول اند؟
پاسخ: پژوهش های گذشته نشان می دادند که نسل دوم داروهای یاد شده, برای بهبود "شناخت"در شیزوفرنی برتری دارند. ولیکن پژوهش های بعدی دو نکته را روشن ساخت:

1. برتری نسل دوم یا داروهای آتیپیک برای بهبود نشانه های شناختی در برابر نارسایی ها و عوارضی که ایجاد می کنند, ناچیز و ضعیف است.

2. آزمون های مداخله ای برای اثربخشی آنتی سایکوز های بالینی ([CATIE trials [NIMH), شواهدی برای سودمندی نسل دوم در برابر نسل اول در جهت درمان نشانه های شناختی نشان ندادند.

هدف های درمانی آنتی سایکوز ها برای درمان شیزوفرنی

1. مدیریت حملات شدید و حادّ

2. جلوگیری از بازگشت(عود) و بهبود کارکرد روانی-اجتماعی
چالش اساسی در این مورد عدم تداوم درمان دارویی است.

انتخاب دارویی برای درمان(ِDrug Choice)

1. پاسخ های پیشین بیمار به درمان

2. درنظر گرفتن عوارض جانبی دارویی در درمان

الف. عوارض خارج هرمی؛ مانند هالوپریدول؛ داروی نسل اولی با EPS شدید
ب. عوارض متابولیکی؛ مانند افرایش وزن؛  کلوزاپین و الانزاپین
پ. هاپیر پرولاکتینمیا؛ نسل اول آنتی سایکوزها؛ اثر بر مسیر توبرواینفوندیبولار
(از نسل دوم می توان از پالیپریدون و ریسپریدون نام برد.)

پی نوشت:
هر دو نسل داروهای آنتی سایکوز, بر روی نشانه های مثبت شیزوفرنی موثرند.
 
[http://www.aparat.com/v/JOMjw]دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: نورولپتیک ، آتیپیک ، علایم شناختی ، مین تاژ30 ،
آخرین ویرایش: شنبه 23 بهمن 1395 05:47 ب.ظ

نورولپتیک در برابر آتیپیک؛ نسل اول و دوم آنتی سایکوز(2)

جمعه 22 بهمن 1395 01:09 ب.ظ

نویسنده : جهانشا مهدوی پور
{2}Neuroleptic vs. Atypical; First and Second Generations of Anti-Psychotics

همان گونه که در مقاله ی پیشین گزارش شد؛ نسل اول داروهای ضدجنون عوارض جانبی روان شناسی بیش تری نشان می دهند:

1. عوارض اکستراپیرامیدال(Extra Pyramidal Side Effects)
2. عوارض دیس کینزی تاخیری
3.دیس تونیا(dystonia)

اما نسل دوم عوارض جانبی متابولیکی بیش تری را دربر می گیرند. این عوارض متابولیکی شامل؛

1. افزایش سطح قند خون(hyperglycemia)
2. افزایش وزن
3. افزایش سطح چربی های خون(dyslipidemia)

آیا نسل دوم داروهای آنتی سایکوز(SGA) موثرتر از داروهای نسل اول(FGA) اند؟

پژو هش های بالینی نشان نمی دهند که نسل دوم داروهای یاد شده مزیتی بر داروهای نسل اول در درمان علایم منفی و شناختی شیزوفرنی داشته باشند!
در این میان کلوزاپین سودمندی بیشتری در درمان شیزوفرنی مقاوم به درمان داشته است.
[http://www.aparat.com/v/2rem7]

پی نوشت:
چکیده ی این دو گزارش اخیر را در این ویدیو مشاهده نمایید!

[http://www.aparat.com/v/BKIQ6]دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: نورولپتیک ، آتیپیک ، مین تاژ30 ،
آخرین ویرایش: شنبه 23 بهمن 1395 05:47 ب.ظ

مسیر های دوپامینی در شیزوفرنی و آنتی سایکوزها

چهارشنبه 20 بهمن 1395 08:51 ب.ظ

نویسنده : جهانشا مهدوی پور
Dopamine Pathways; Anti-psychotics and Schizophrenia

در مقاله ی پیشین درباره ی "مکانیسم اثر آنتی سایکوزها" از منظر گیرنده های D2 و5HT در نسل اول و دوم داروهای ضد جنون گزارشی ارایه نمودیم. 

در مقاله ی پیشِ رو به مسیر های 4 گانه ی دوپامینی خواهیم پرداخت. مسیر دوپامینرژیک را dopaminergic projections نیز می نامند. در این گذرگاه مغزی پیام رسانِ عصبیِ دوپامین ساخته و آزاد می شود. این گذرگاه یا مسیر؛ 4 ناحیه در مغز  را در بر می گیرد:


1.مسیر مزولیمبیک(پاداش)؛ علایم مثبت شیزفرنی(mesolimbic pathway or reward pathway)

آناتومی؛ VTA(ناحیه تگمنتوم شکمی) را به هسته ی اَکومبَنس متصل می کند.

فیزیولوژی؛ مسؤول انگیزش, هیجان و پاداش(و نیز علایم مثبت شیزفرنی)

پیامد؛ آنتاگونیست های D2 علایم مثبت شیزوفرنی را کاهش می دهند.


2.مسیر مزوکورتیکال؛ علایم منفی شیزوفرنی(mesocortical pathway)

آناتومی؛ VTA(ناحیه تگمنتوم شکمی) به  PFC(قشر پیش پیشانی)

فیزیولوژی؛ عملیات اجرایی و شناختی(executive and cognitive functions), هیجان و عواطف

پیامد؛ کم کنشی این مسیر باعث بروز علایم منفی در شیزوفرنی می گردد.


3.مسیر نیگرواستریاتال؛ عوارض خارج هرمی(nigrostriatal pathway)

آناتومی؛ جسم سیاه(NSP) به هسته ی کودت و پوتامن(caudate nucleus and putamen)

فیزیولوژی؛ تحرکات هدفمند

پیامد؛ آنتاگونیست های D2(هالوپریدول) باعث علایم خارج هرمی (pseudoparkinsonism) و دیس کینزی دارویی(TD) می شوند.


4.توبِرو اینفوندیبولار؛هایپر پرولاکتینمیا(tuberoinfundibular )

آناتومی؛ هیپوتالاموس به ناحیه ی اینفوندیبولار

فیزیولوژی؛ دوپامین با قدرت از ترشح پرولاکتین جلوگیری می کند.

پیامد؛ آنتاگونیست های D2 سطح پرولاکتین را افزایش می دهند.

پی نوشت:
مسیر های دوپامینرژیکی نقش کلیدی در چگونگی بازنمایی هیجان ها, تکانش گری و  ادراک از لذت/پاداش دارند. در این باره بیشتر بررسی و گزارش خواهیم نمود. مسیر یاد شده در اعتیاد نقش مهمی بازی می کند. بنابراین پژوهش بر روی گیرنده های D2/D4 در سطح ملّی و ناهمگنی احتمالی در توزیع و پراکنش آن ها می تواند راهنما و راهگشای این امر خطیر باشد.
[http://www.aparat.com/v/JVYKA]دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: Dopamine Pathways ، Schizophrenia ، مسیر دوپامینرژیک ، داروهای ضد جنون ، mintage30 ، مین تاژ30 ،
آخرین ویرایش: جمعه 22 بهمن 1395 02:41 ب.ظ

مکانیسم اثر داروهای آنتی سایکوز

سه شنبه 19 بهمن 1395 08:35 ب.ظ

نویسنده : جهانشا مهدوی پور
!Anti-psychotic Mechanism of Action
دکتر Flavio Guzman رزیدنت روان پزشکی بیمارستان دکتر کارلوس پری یِرا در مِندوزا آرژانتین آموزش های جالب توجهی در مورد مکانیسم اثر داروهای روان گردان ارایه می نماید. در این فصل به مکانیسم اثر داروهای نسل اوّل و دوّم ضد جنون در سطح گیرنده های دوپامینی و 5 هیدروکسی تریپتامین(5HT) می پردازد. مکانیسم اثر ضد سایکوز ها را ناظر بر فرضیه ی دوپامینی جنون با توجه به اثر داروهای یاد شده در 2 سطح بررسی می کند:

1.آنتاگونیست D2
2.آگونیست نسبی D2

سپس در مورد بیش کُنِشی(Over-activity) در مسیر مزولیمبیکیِ دوپامین بحث می کند...

پی نوشت:
در صورت تمابل ادامه ی ویدیو را ببینید و نظرات خود را برای ما بنویسید!

[http://www.aparat.com/v/5en2p]دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: آنتی سایکوزها ، مکانیسم اثر ، گیرنده دوپامین و هیدروکسی تریپتامین ، مین تاژ30 ، Anti-psychotic Mechanism of Action ، D2 and 5HT receptors ، mintage30 ،
آخرین ویرایش: چهارشنبه 20 بهمن 1395 08:29 ق.ظ

پزشکی و چاپ 3 بُعدی!

سه شنبه 19 بهمن 1395 04:55 ب.ظ

نویسنده : جهانشا مهدوی پور
!3D Printing of Medical Devices

چاپگرهای سه بُعدی برای تولید تجهیزات پزشکی هم کاربرد دارند؛ مانند طرح های  پیچیده ی هندسی برای تولید اندام های بدن. بسیاری از قطعاتی که با چاپ 3 بعدی تولید می شوند کپی های یکسان از یک نمونه ی پیش ساخته ی اولیه اند. اما قطعاتی که به طور اختصاصی برای بیماران تولید یا چاپ می شوند کپی های یکسان از یک پیش نمونه ی ابتدایی نیستند. این قطعات متناسب با هر فرد و برای هر اندام به طور خاص (patient-matched or patient-specific devices)ساخته می شوند.
 
از دید تجاری قطعات پزشکی چاپی سه دسته اند:

1.نقش ابزاری(برای کمک به هدایت بیمار در جهت جای گیری بر روی تخت جراحی)
2.نقش کاشتنی(صفحه های کرانیال یا مفاصل ران)
3.پروتز خارجی(مانند دست)

برای چاپ اندام حیاتی درون بدن مانند قلب و کبد دانشمندان هنوز در آغاز پژوهش در این راه اند. فن آوری های گوناگونی در دستگاه های چاپ به کار می روند. اما معمولی ترین روش؛ هم جوشی پودر تخت(powder bed fusion) نام دارد که در آن به آسانی نایلون و تیتانیوم به کار برده می شود. در این روش با حرارت حاصل از پرتو لیزر یا الکترون, پودر فلزی یا نایلون بسیار ریز ونرم ذوب گردیده و باپلات فرم(platform) تراز می شود. به همین ترتیب لایه های بَعدی شکل می گیرند. چاپ سه بعدی برآمده ی از اضافه شدن سطوح و لایه ها به یکدیگرند و هر لایه به لایه ی پیشین که سخت شده می چسبد و در نهایت شکل سه بعدی برآیند این روند پی در پی در ذوب و سخت شدن لایه های متوالی است. استاندارد های دقیق توسط FDA برای ایمنی و کارایی نهایی محصولات چاپی تبیین و تعریف شده است.

پی نوشت:
 هر چند نقش مستقیم آدمی در نبردهای آینده کاهش خواهد یافت ولیکن می توان پیش بینی کرد که واحد های رزمی با یگان هایی از چاپگر های سه بُعدی پشتیبانی خواهند شد. در این صورت هزینه های جنگ بیشتر مربوط به آناتومی و سلامت سربازان خواهد بود تا ابزار جنگی!
مین تاژ 30 دربرگیرنده ی فلوچارت گردش کار در چاپگر 3 بعدی نیز می باشد.

 
[http://www.aparat.com/v/OR8wt]
]
منبع:دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: mintage30 ، 3d printing ، medical devices ، FDA ، مین تاژ30 ، چاپ 3 بعدی ، تجهیزات پزشکی ،
آخرین ویرایش: سه شنبه 19 بهمن 1395 06:26 ب.ظ

کلرهگزیدین گلوکونات؛ واکنش های آلرژیک نادِر امّا جدّی!

جمعه 15 بهمن 1395 11:19 ب.ظ

نویسنده : جهانشا مهدوی پور
!Chlorhexidine Gluconate; Rare But Serious Allergic Reactions

اداره نظارت بر دارو و غذا تلاش بر آن دارد, هشدارهایی درباره ی فرآورده هایی که شامل کلرهگزیدین گلوکونات می باشند و به طور گسترده برای ضد عفونی(گَندزُدایی) پوست به کار می روند را ارایه نماید. گرچه گزارش های واکنش های آلرژیک در مورد فرآورده های یاد شده نادر اند, اما در سال های اخیر رو به افزایش می باشند. این تلاش ها در راستای درخواست از تولیدکنندگان محصولات دربرگیرنده ی کلرهگزیدین گلوکونات می باشد تا هشدار های لازم بر روی برچسب آن ها درج گردد. این گونه محصولات در داروخانه ها تحت عنوان "اقلام بدون نسخه"( over the counter یا OTC) تجویز می شوند. کلرهگزیدین گلوکونات در دهان شویه ها و هم چنین چیپ های(chips) درمان بیماری های لثه(gingivitis یا التهاب لثه) کاربرد دارد.

آگاهی رسانی به بیمار و مصرف کننده

علایم آلرژی به کلرهگزیدین گلوکونات شامل:

1. سختی و خس خس کردن در تنفس
2. ورم صورت
3. کهیر و گسترش سریع آن به شکلِ بثورات شدید یا شوک
در این صورت تهدید جدی وقتی روی می دهد که بدن, توانِ برقراری جریان خون کافی را از دست می دهد.

با مشاهده ی علایم بالا, مصرف فرآورده بایستی قطع شود و هم چنین تماس با مرکز فوریت های پزشکی الزامی است. 

پیش از تجویز فرآورده های شامل کلرهگزیدین گلوکونات برای مصرف کننده یا بیمار, اگر پیشینه ی آلرژی وجود دارد, جایگزین های آن که در پایین می آید, تجویز گردند؛

1.پوویدون آیودین(povidone-iodine)
2.الکل ها(alcohols) 
3.بنزالکونیوم کلراید(benzalkonium chloride)
4.بنزیتونیوم کلراید(benzethonium chloride) 
5.پاراکلرومتازایلنول(parachlorometaxylenol یا PCMX) 

کلرهگزیدین گلوکونات هم چنین برای تمیز کردن و آماده سازی پوست برای جراحی ها به منظور جلوگیری از عفونت کاربرد دارد. کلرهگزیدین گلوکونات در محلول ها, شستشوکننده ها و سوآب ها(swabs) با نام های گوناگون تجاری استفاده می شود. عرضه ی محصولات حاوی کلر هگزیدین گلوکونات در داروخانه ها تحت عنوان OTC به صورت گسترده انجام می گیرد.

در سال 1998 برای توجه دادن متخصصین مراکز سلامت عمومی در مورد خطر واکنش های جدی آلرژیک به تجهیزات پزشکی آغشته به کلرهگزیدین گلوکونات(مانند ست و وین ست و تجهیزات مصرفی در تزریق داخل وریدی)  هشدارهایی داده شد.

تا کنون 52 مورد از واکنش های آنافیلاکسی(شکل شدید واکنش آلرژی) با کلرهگزیدین گلوکونات به کار رفته در فرآورده های پوستی شناسایی شده است. در بازه ی زمانی 46 سال؛ از ژانویه 1969 تا اوایل ژووَن 2015 از سراسر جهان 43 مورد گزارش شده است که بیش از نیمی از این گزارش ها مربوط به پس از سال 2010 می باشند(و پس از هشدار یاد شده در سال 1998). بر طبق گزارش ها 2 مورد از واکنش های آنافیلاکسی(anaphylaxis) به کلرهگزیدین گلوکونات به مرگ منجر شده است.

پی نوشت:
 این گزارش در راستای اصل؛ "پیشگیری بهتر از درمان" ارایه می گردد. مین تاژ30 برای اطلاع رسانی به متخصصین عرصه ی دارو و درمان و نیز مردم عزیزمان می باشد.

[http://www.aparat.com/v/Wjkuc]
منبع:
http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm530975.htm

دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: Chlorhexidine Gluconate ، Allergic Reaction ، کلرهگزیدین گلوکونات ، واکنش های آنافیلاکسی ، FDA ، mintage30 ، مین تاژ30 ،
آخرین ویرایش: شنبه 16 بهمن 1395 02:53 ب.ظ

داروی جدید برای درمان یبوست مزمن ایدیوپاتیک(Plecanatide)

چهارشنبه 6 بهمن 1395 12:52 ق.ظ

نویسنده : جهانشا مهدوی پور

Trulance(Plecanatide) for Chronic Idiopathic Constipation


جولی بایتز(Julie Beitz, M.D) یکی از مدیران اداره ی نظارت بر دارو و غذا در مرکز پژوهش و ارزیابی FDA می گوید: هیچ یک از درمان های دارویی برای همه ی کسانی که از یبوست مزمن ایدیوپاتیک رنج می برند, کار نمی کند. با فراهم شدن درمان های نو, پزشکان و بیماران شان می توانند مناسب ترین درمان را در هر مورد به کار گیرند.

بر طبق گزارش موسسه های ملی سلامت حدود 42 میلیون نفر دچار یبوست اند. تشخیص یبوست مزمن ایدیوپاتیک نشان دهنده ی تجربه ی یبوست مقاوم در افراد می باشد. همچنین این تشخیص در مورد بیمارانی مصداق دارد  که نمی توان یبوست را  از لحاظ ساختاری و بیوشیمیایی توضیح داد.

قرص 3 میلی گرمی ترولانس(Trulance) روزی یک بار برای بیمار تجویز می شود تا با تاثیر بر بخش بالایی دستگاه گوارش حرکات روده را تنظیم نماید و ترشحات آن را تحریک کند.

ایمنی و اثربخشی این دارو در دو 12 هفته همراه با پلاسبو(placebo) در 1775 شرکت کننده ی بزرگسال آزمایش شده است.

مصرف ترولانس(Plecanatide) در کودکان زیر 6 سال به علت دهیدراته شدن شدید(dehydration) ممنوع است. همچنین مصرف این دارو در افراد از 6 تا  18 سال توصیه نمی شود. داروی یاد شده در مواردی که دستگاه گوارش دچار انسداد فیزیکی می گردد, منع مصرف دارد. مهم ترین عارضه ی جانبی اصلی این دارو اسهال بوده و در این صورت مصرف آن بایستی متوقف گردد. این دارو توسط شرکت Synergy Pharmaceuticals Inc تولید می شود.

پی نوشت:
1. قرص 3 میلی گرمی "پِلِکنِتاید" در 19 ژانویه 2017 توسط FDA برای مصرف در آمریکا تایید گردید.

2. مین تاژ30(mintage30) برای اطلاع رسانی به متخصصین عرصه ی دارو و درمان تهیه شده است!

[http://www.aparat.com/v/VtH7L]
منبع
http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm537725.htm
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: مین تاژ30 ، یبوست مزمن ادیوپاتیک ، Plecanatide ، ترولانس ، Chronic Idiopathic Constipation ، Trulance ، mintage30 ،
آخرین ویرایش: چهارشنبه 6 بهمن 1395 09:59 ب.ظ

هفت پرسش مهم پیش از تاتو!

چهارشنبه 29 دی 1395 11:17 ب.ظ

نویسنده : جهانشا مهدوی پور
 Before you get a tattoo, consider these seven important questions

دکتر لیندا کاتز(Linda Katz, M.D., M.P.H)؛ مدیریت نظارت بر رنگ ها و آرایشی و بهداشتی FDA هفت سوال مهم را پیشِ روی مشتریان تاتو (tattoo) قرار می دهد تا پیش از تاتو کردن به آنها پاسخ دهند. او برای روشنگری, به پرسشهای یاد شده پاسخ های درخور به زبان ساده و نیز علمی ارایه می نماید. 

7 پرسش  مهم پیش از تاتو عبارت اند از:

1. آیا باید ازاستریل بودن سوزن و رنگ بکار رفته نگران باشم؟
2. آیا اداره نظارت بر دارو و غذا رنگ به کار رفته را تأیید کرده است؟ 
3. اطلاع رسانی در مورد عفونت و حساسیت احتمالی در کیت(ابزار) تاتو وجود دارد؟
4. چه نوع واکنش هایی ممکن است با تاتو کردن رخ دهد؟             
5. پس از تاتو اگر عفونت و حساسیت روی دهد چگونه آن را درمان کنم؟    
6. اگر عوارض دیگری نیز باشد آیا آماده ام آنها را بپذیرم؟        
7. برداشتن تاتو با لیزر روندی دقیق و پُرزحمت است و ترمیم کامل آن شاید غیر ممکن! آیا آمادگی پذیرش دارم؟ 

پی نوشت:

مین تاژ30؛ رسانه ای است که پیام را بدون حاشیه پردازی و بر پایه ی کلید واژه های مهم در بازه ی زمانی کوتاهی به مخاطب می رساند. هفت سوال یادشده و تصاویری که گویای این مورد پزشکی (بهداشتی و آرایشی) می باشد را در مین تاژ30 مشاهده می نمایید.

[http://www.aparat.com/v/BWNK8]


منبع
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: تاتو ، مین تاژ30 ، عفونت و حساسیت ، tatoo ، fda ، mintage30 ، infection and allergy ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 30 دی 1395 09:21 ق.ظشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات